نصب ورق کامپوزیت به روش Hang

در این روش ، ورق ها با استفاده از شیار های چکمه ای تعبیه شده ، به صورت ریلی روی پروفیل های مخصوص آلومینیومی نصب می شوند. پس از اجرای کمربندی های آهنی زیرسازی ، با هدف رفع خطاهای احتمالی سازه ، نبشی های آهنی با شیارهای لوبیایی روی کمربندی های مطابق با آکس بندی ارائه شده در نقشه های اجرایی، نصب می گردند. در مرحله بعد ، ریل های آلومینیومی با مقطع مشخص در آکس نبشی های آهنی بوسیله براکت های آلومینیومی با دو سوراخ لوبیایی به زیرسازی متصل می شوند. در این روش جهت جلوگیری از خوردگی بین آهن و آلومینیوم ، از لاستیک های دی الکتریکال PVC بین براکت آلومینیومی و نبشی آهنی استفاده می گردد. نهایتاً ورق های آلومینیوم کامپوزیت بوسیله اتصالاتی آلومینیومی U شکل (موسوم به بچه ناودانی) که در داخل لامل های آلومینیومی قرار می گیرند ، بر روی لامل ها نصب می گردند.

پیشنهادهایی برای شما که مشتاق یادگیری هستید

نمای کرتین وال

پنجره ترمال بریک

نمای شیشه ای فریم لس


خصوصیات سیستم :

1) سهولت تعویض ورق ها ، در صورت صدمه در نما

2) انبساط و انقباض ورق های کامپوزیت تحت تاثیر تغییرات دمای محیط در نظر گرفته شده است.

3) مناسب جهت نصب عمودی تایل های کامپوزیت

4) در این سیستم احتیاجی به چسب و مواد سیلیکونی ، جهت آببندی وجود ندارد .

5) به دلیل امکان گردش هوا در پشت ورق ها ، تعریق صورت نمی گیرد .

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات خود را برای ما ارسال کنید.