سقف شیشه ای

@title
سقف شیشه ای

سقف شیشه ای
سقف های شیشه ای ساره ای از شیشه به جای مصالح رایج سقف ساختمان می باشد. در واقع این سازه را ه حلی زیبا و سازگار با محیط زیست برای روشن کردن ساختمان های مسکونی و تجاری هستند. این سیستم با استفاده از نور طبیعی به جای الکتریسیته به عنوان یک منبع نور موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد. سازه های سقف شیشه ای بسته به نیاز ساختمان میتواند در طرح های متنوع اجرا گردد. همچنین با تعبیه ی شیشه های مدرن در ساختار اسکای لایت میتوان مانع از درخشندگی آزاردهنده خورشید در داخل ساختمان شده و در عین حال نور را به سطح وسیع تری از ساختمان انتقال داد.
سازه اسکای لایت باید خود ایستا بوده و با ضریب اطمینان مناسبی قادر به مقاومت در برابر باره هاب باد یرف زلزله و بارهای حرارتی باشد. به این منظور اغلب لازم است از مقاطع فولادی به عنوان اسکلت سازه ای اسکای لایت استفاده شود. با این وجود معمولا مشابه با پنجره ها از پروفیل های آلومینیومی برای نگه داری شیشه ها استفاده می گردد. علاوه بر پایداری در برابر بارهای وارده لازم است که اسکای لایت عملکرد حرارتی و صوتی مناسبس نیز داشته باشد.به این معنا که در فصول سرد سال مانع از اتلاف انرژی حرارتی ذاخل ساختمان بوده و در فصول گرم سال نیز دریافت حرارتی قابل قبولی را داشته باشد.مقاومت اسکای لایت در برابر عبور امواج صوتی با بسامدهای مختلف نیز عامل دیگری است که می تواند در مکان هایی که در معرض آلودگی صوتی بالایی قرار دارند یکی از فاکتور های مهم طراحی به شمار آید.