ورق آلومینیوم پانچ متال

@title
ورق آلومینیوم پانچ متال

نمای ورق پانچ
با استفاده از خدمات CNC پانچ می توان هر طرح دلخواهی را بر روی ورق پانچ نمود، سطح برش خورده به دلیل نوع اعمال برش(پانچ با زاویه مستقیم)، نیاز کمتری به پرداخت سطح دارد.