ورق کامپوزیت آلومینیوم

@title
ورق کامپوزیت آلومینیوم

نمای آلومینیومی کامپوزیت
صنعت نماسازی همزمان با رشد فناوری. دست به ساخت مصالحی جدید که تا پیش از این وجود خارجی نداشته اند زده است که یکی از متداول ترین آنها قطعاتی ترکیبی از جنس آلومینیومی و مواد عالی و کانی گوناگون می باشد.اصطلاحا به این قطعات کامپوزیت پانل گفته میشود. یکی از ویژگی های برجسته در نمای کامپوزیت سبک بودن آن برای ساختمان است. کاهش وزن ساختمان باعث کاهش نیروی برش پایه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله در محاسبات سازه ای می گردد.
در نتیجه این امر المان های سازه ای اقتصادی تر و بهینه تر طراحی می شود که علاوه بر کاهش آسیب های ناشی از وقوع زمین لرزه مقاطع سازه ای را سبک تر می گرداند.همچنین برای اجرای ورق های کامپوزیت آلومینیوم یک اسکلت فلزی به ساختمان نصب میشود که نمیتوان تاثیر مطلوب آن را به عنوان میان قاب نادیده گرفت.
میان قاب ها همان دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان هستند که در سازه های فولادی و بتنی نقش جداکننده های ساختمان را بر عهده دارند و می توانند در افزایش سختی جانبی سازه موثر باشند. از آنجا که هر متر مربع ورق کامپوزیت آلومینیوم فقط حدود 5 کلیوگرم وزن دارد این نوع مصالح جز مصالح سبک ساختمانی محسوب میشود.
ورق کامپوزیت 90% سبکتر از سیمان. 70% سبکتر از شیشه. 50% سبکتر از ورق آلومینیوم معمولی است.این ورق همچنین در برابر تغیرات آب و هوایی اشعه ماوراء بنفش و شرایط اسیدی و قلیایی قوی آلودگی ها خوردگی و رنگ پریدگی مقاوم است و سال ها بدون تغییر خواص ظاهری و فنی خود راحفظ می کند.انعطاف پذیری آن عالیست و امکان تغییر شکل به هر فرم را دارد.عایق صوت حرارت رطوبت و امواج الکترو مغناطیسی است و در صورت صورت نیاز به راحتی میتوان آن را عوض کرد.سرعت در اجرا نما تنوع رنک و استفاده در ابعاد بزرگ از مزایای این محصول است.