پروژه اتومال

@title
نام پروژه: پروژه اتومال
محل پروژه: تهران _ ضلع غربی پارک آب و آتش
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: اچ پی ال
شرح پروژه:

تاریخ شروع : مرداد ماه 1398