پروژه اتومال

@title
عنوان: پروژه اتومال
محل اجرا: تهران _ ضلع غربی پارک آب و آتش
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: اچ پی ال
توضیحات:

تاریخ شروع : مرداد ماه 1398