پروژه ایستگاه مترو مرزداران

@title
عنوان: پروژه ایستگاه مترو مرزداران
تاریخ اجرا: 1396
محل اجرا: مرزداران
نوع : اجرا
نوع نما: کامپوزیت
توضیحات:

اجرای نما کامپوزیت و نصب شیشه سکوریت لمینت