پروژه برج کبیر

@title
نام پروژه: پروژه برج کبیر
محل اجرا: تهران, خیابان اندرزگو
برند پنجره: CUHADAROGLU ترکیه
جنس قاب: آلومینیوم
شرح پروژه:

اجرای نمای کرتین وال خم با برند CUHADAROGLU ترکیه