پروژه مسکونی مهندس داودی

@title
نام پروژه: پروژه مسکونی مهندس داودی
محل اجرا: تهران یوسف آباد
برند پنجره: CUHADAROGLU ترکیه
جنس قاب: آلومینیوم
شرح پروژه:

پنجره آلومینیوم طرح چوب
پنجره آلمینیوم لیفت اند اسلاید
درب آلمینیومی 2دستگیره