پروژه مسکونی مهندس کاشی

@title
نام پروژه: پروژه مسکونی مهندس کاشی
محل اجرا: تهران منظریه
برند پنجره: ویستابست
جنس قاب: یو پی وی سی
حالت شیشه: خم