مهندس رحیمی

@title
نام پروژه: مهندس رحیمی
تاریخ اجرا: 1393
محل اجرا: شریعتی
برند پنجره: یو پی وی سی ویستا بست
جنس قاب: یو پی وی سی
جداره شیشه: دو جداره
شرح پروژه:

یراق آلمانی
نوع پروژه بازسازی