مهندس ضابتیان

@title
نام پروژه: مهندس ضابتیان
تاریخ اجرا: 1396
محل اجرا: اقدسیه
برند پنجره: پنجره وکا آلمان سری 70
برند یراق: آلمانی
جداره شیشه: دو جداره
نوع شیشه: سکوریت