پروژه مهندس کلهر

@title
نام پروژه: پروژه مهندس کلهر
محل اجرا: تهران جنب میدان تجریش
برند پنجره: CUHADAROGLU
جداره شیشه: دو جداره
نوع شیشه: سکوریت
شرح پروژه:

ورق کامپوزیت برند آلوتایل
اجرای نمای اسپایدر با شیشه لمینیت