مهندس گرشاسبی

@title
نام پروژه: مهندس گرشاسبی
تاریخ اجرا: 1396
محل اجرا: تنکابین
برند پنجره: upvc
برند پروفیل: دکونیک بلژیک
برند یراق: آلمانی
جنس قاب: یو پی وی سی
نوع پنجره: بازشو
نوع بازشو: لولایی دو حالته بازشو
نوع شیشه: ساده
حالت شیشه: تخت
شرح پروژه:

پروژه در حال اجرا با پروفیل دکونیک بلژیک و کرتین وال چوهادار اغلو ترکیه