پروژه موسسه عسکریه

@title
نام پروژه: پروژه موسسه عسکریه
محل اجرا: تهران, تقاطع خیابان شیراز و اتوبان همت
جداره شیشه: دو جداره
نوع شیشه: لمینت
شرح پروژه:

نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیومی CUHADAROGLU ترکیه
ورق کامپوزیت Alcobond آلمان
لوور آلومینیومی
شیشه دوجداره لمینت با برند ونوس