پروژه هتل پارسیان خزر

@title
نام پروژه: پروژه هتل پارسیان خزر
محل اجرا: نمک آبرود
جداره شیشه: دو جداره
نوع شیشه: لمینت
شرح پروژه:

اجرای نمای کرتین وال و سقف شیشه ای با برند CUHADAROGLU ترکیه