پروژه پور جعفر

@title
عنوان: پروژه پور جعفر
محل اجرا: تهران, جردن
برند: چوهادار اوغلو ترکیه
جداره شیشه: دو جداره