پروژه بالانکا پالاس

@title
نام خدمات: پروژه بالانکا پالاس
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
توضیحات:

اجرای نما ی ترکیبی کرتین وال کامپوزیت سرامیک و پنجره UPVC به متراژ 9000 متر
محل اجرا : شهر رشت
برند کرتین وال : چوهادار اغلو ترکیه
برند کامپوزیت : سارای
برند سرامیک : ترک
برند پنجره UPVC : وینسا