پنجره آلومینیومی کشویی ترمال بریک

@title
پنجره آلومینیومی کشویی ترمال بریک

سیستم کشویی معمولی
سیستم های پنجره ترمال بریک کشویی علاوه بر مزیت پنجره های کشویی که امکان استفاده حداکثر از فضای داخل ساختمان و نور طبیعی را می دهد. همزمان در کاهش مصرف انرژی موثر می باشد. سبکی وزن و استقامت قابل قبول این سیستم ها با تنوع سری 79 90 و 97 میلیمتر همراه با ظرفیت ظاهری پروفیل ها از مزیت های دیگری این سیستم می باشد.
امکان ساخت پنجره در حالت های مختلف دولنگه سه لنگه چهارلنگه و طراحی پنجره سه لنگه وسط بازشوی اضافه شده به این سیستم ها که بدون اضافه شدن ضخامت پروفیل ها در قسمت وسط میباشد. در کنار هماهنگی کامل این سیستم ها با سیستم های لولایی طرحان و معماران را در انتخاب گزینه های مختلف با توجه به کاربد فضا با کمترین محدودیت مواجه می سازد.