شرکت توسعه صنعت مهرسان نوین قصد دارد در افق 1400 شرکتی باشد سرآمد در عرصه مشاوره ، طراحی و تولید نماهای ساختمان و محصولات مرتبط در سراسر ایران منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی و همگام با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه مذکور با حفظ منافع ذینفعان بویژه مشتریان خود باشد.

ماموریت :

مابر آنیم تا با اتکاء به نیروی توانمند داخلی و با استفاده از تکنولوژی های روز با مشاوره ، طراحی ، تولید و اجرای نماهای متفاوت در کشور سهمی ارزنده در زیبا سازی شهرهای میهن عزیمان داشته و موجبات رضایت هموطنان خود را فراهم آوریم .

خط مشي :

شرکت توسعه صنعت مهرسان نوین يکي از شرکتهاي مشاوره ، تولید و مجری نماهای ساختمان با مصالح متفاوت و بر اساس تکنولوژی های روز مي باشد که فعاليت خود را از سال 1393 در اين صنعت آغاز نموده است .

ما همواره مصمم هستيم با حرکت به سوي بهره گيري از دانش فني روز دنيا ، نيروي انساني متخصص ، متعهد و کارآمد و محيط کاري مناسب در جهت بهبود مستمر فرايندها و ارائه بهترين محصولات و خدمات با کيفيت مناسب اقدام نماييم .

در اين راستا و به منظور دستيابي به اين آرمان راه کارهاي زير را در سال 1398 با همکاري و مساعدت کليه مديران ، کارشناسان و کارکنان خود دنبال مي کنيم .

- ارتقاء سطح کيفيت محصولات و خدمات و تسريع در خدمات رساني به مشتريان

- تلاش در جهت افزايش رضايت مشتريان

- افزايش اعتبار و سهم بازارهاي فروش در سراسر یران

- توجه به اموزش کارکنان و ارتقاء سطح توانايي آنان به عنوان موثرترين عامل رشد و پويايي شرکت