ترمال بریک Lift & Slide پنجره آلومینیومی

@title
ترمال بریک Lift & Slide پنجره آلومینیومی

سیستم لیفت اند اسلاید
سیستم لیفت اند اسلاید یک سیستم کشویی با مکانیزم بلند شدن لنگه به مقدار حدود 8 میلیمتر از محل سکونت قفل و سپس حرکت روی ریل میباشد. این عملکرد باعث شده در هنگام قفل کردن لنگه لاستیک های اطراف آن با فریم پنجره ترمال بریک به صورت کامل درگیر شده و هوابند میشود و در حال حرکت با بالا آمدن لنگه درگیری لاستیک ها به صفر رسیده و در نتیجه حرکت لنگه به راحتی انجام میشود.
در سیستم های لیفت اند اسلاید 142و 160 میلیمتر گاتردار(دفنی) هم سطحی پنجره و کف ساختمان علیرغم زیبایی نما کارایی بسیار بالایی را ایجاد می نماید.