پروژه آستانه اشرفیه

@title
عنوان: پروژه آستانه اشرفیه
تاریخ اجرا: زمستان 1394
محل اجرا: استان گیلان آستانه اشرفیه
نوع : طراحی
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 3
مساحت (m²): 500.0
توضیحات:

نمای ترکیبی نمای کرتین وال و ورق های HPL

مدت زمان اجرای پروژه:

30

روز