پروژه مجتمع تجاری ابن یمین

@title
نام پروژه: پروژه مجتمع تجاری ابن یمین
محل پروژه: تهران رو به روی پاساژ اندیشه
نوع پروژه: اجرا
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
شرح پروژه:

نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیومی CUHADAROGLU ترکیه
اجرای شیشه OVER SIZE