پروژه مهمانکده

@title
نام پروژه: پروژه مهمانکده
تاریخ اجرا: زمستان 1394
محل اجرا: تهران فرمانیه
برند پنجره: CUHADAROGLU ترکیه - نمای پشتی پنجره ویستابست
برند پروفیل: CUHADAROGLU ترکیه - نمای پشتی پنجره ویستابست
جنس قاب: یو پی وی سی
نوع شیشه: سکوریت
حالت شیشه: خم
شرح پروژه:

اجرای در و پنجره خم ویترینی و آرک مسجدی پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک با برند CUHADAROGLU ترکیه و در و پنجره خم ویترینی با پروفیل uPVC ایرانی ویستابست

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز