پروژه میرداماد

عنوان: پروژه میرداماد
تاریخ اجرا: 1392
محل اجرا: تهران خیابان میرداماد
نوع : اجرا
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: اداری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 8
مساحت (m²): 1500.0
توضیحات:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال و لوور آلومینیومی

مدت زمان اجرای پروژه:

80

روز