پروژه کلهر

@title
نام پروژه: پروژه کلهر
تاریخ انجام: زمستان 1394
محل پروژه: تهران میدان تجریش
نوع پروژه: اجرا
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: آلومينوم
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 7
مساحت (مترمربع): 600
گروه رنگ: سیاه
شرح پروژه:

درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک همراه با نمای ورق کامپوزیت و آلومینیومی

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز