پروژه کلهر

@title
عنوان: پروژه کلهر
تاریخ اجرا: زمستان 1394
محل اجرا: تهران میدان تجریش
نوع : اجرا
کاربری ساختمان: تجاری
نوع نما: آلومینیوم(جنس)
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 7
مساحت (m²): 600.0
گروه رنگی: سیاه
توضیحات:

درب و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک همراه با نمای ورق کامپوزیت و آلومینیومی

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز