پروژه MNG

@title
نام پروژه: پروژه MNG
تاریخ انجام: بهار 1395
محل پروژه: ساوه - شهرک صنعتی کاوه
نوع پروژه: اجرا
کاربری ساختمان: اداری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 3
مساحت (مترمربع): 2500
گروه رنگ: سفید
شرح پروژه:

اجرای نمای کرتین وال ، ورق کامپوزیت و ورق ها پانچ شده

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز