پروژه MNG

@title
عنوان: پروژه MNG
تاریخ اجرا: بهار 1395
محل اجرا: ساوه - شهرک صنعتی کاوه
نوع : اجرا
کاربری ساختمان: اداری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 3
مساحت (m²): 2500.0
گروه رنگی: سفید(رنگ)
توضیحات:

اجرای نمای کرتین وال ، ورق کامپوزیت و ورق ها پانچ شده

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز