پروژه کبیری

@title
عنوان: پروژه کبیری
تاریخ اجرا: بهار 1395
محل اجرا: تهران قیطریه ابتدای بلوار صبا
نوع : اجرا
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: اداری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 12
مساحت (m²): 210.0
گروه رنگی: نقره
توضیحات:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال با پروفیل سیستم نیم لامل همراه با بازشو دوحالته و تک حالته با پروفیل شرکت CUHADAROGLU ترکیه همراه با در و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک با یراق آلات Master اروپا

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز