پروژه کبیری

@title
نام پروژه: پروژه کبیری
تاریخ انجام: بهار 1395
محل پروژه: تهران قیطریه ابتدای بلوار صبا
نوع پروژه: اجرا
نوع بهسازی: نوسازی
کاربری ساختمان: اداری
نوع نما: کرتین وال
سبک کار: مدرن
تعداد طبقات: 12
مساحت (مترمربع): 210
گروه رنگ: نقره ای
شرح پروژه:

طراحی و اجرای نمای کرتین وال با پروفیل سیستم نیم لامل همراه با بازشو دوحالته و تک حالته با پروفیل شرکت CUHADAROGLU ترکیه همراه با در و پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک با یراق آلات Master اروپا

مدت زمان اجرای پروژه:

70

روز